• Tổng diện tích dự án: 41.940 m2
  • Diện tích đất nhà phố kinh doanh và biệt thự song lập: 8.120 m2
  • Diện tích đất xây dựng cao tầng: 10.028 m2
  • Diện tích công viên cây xanh: 9.228 m2