Nhà phố kinh doanh
Mẫu M3

  • Diện tích lô đất: 175,2 m2
  • Diện tích xây dựng: 157,2 m2
  • Tổng diện tích sàn: 608 m2
  • Mật độ xây dựng: 90%
  • Hệ số sử dụng đất: 3,5 lần
  • Số tầng cao: 4 tầng
  • Khoảng lùi trước: 0 m
  • Khoảng lùi sau: ~2 m
  • Chiều cao công trình: 15,85 m
Nhà phố kinh doanh Vị trí nhà phố kinh doanh
Mặt bằng tầng