Vị trí Shophouse

  • Tổng cộng 48 căn.
  • 24 căn mặt tiền tiếp giáp đường Tố Hữu.
  • 24 căn mặt tiền tiếp giáp đường nội bộ trong khu đô thị, đối diện nhà phố kinh doanh.
  • Có lối đi riêng lên không gian sinh hoạt tầng 2, 3 và 4 mặt sau nhà.
  • Diện tích sàn xây dựng từ 275,3 m2 đến 577,9 m2.
  • Diện tích sử dụng (thông thủy) từ 247,4 m2 đến 528 m2.
[Click lên mẫu nhà để xem chi tiết]
Shophouse
Mẫu shophouse SH1Mẫu shophouse SH1Mẫu shophouse SH1Mẫu shophouse SH1Mẫu shophouse SH2Mẫu shophouse SH2Mẫu shophouse SH2Mẫu shophouse SH2Mẫu shophouse SH3Mẫu shophouse SH3Mẫu shophouse SH3Mẫu shophouse SH3Mẫu shophouse SH4Mẫu shophouse SH4Mẫu shophouse SH4Mẫu shophouse SH4Mẫu shophouse SH5Mẫu shophouse SH5Mẫu shophouse SH6
Mẫu shophouse SH1

Diện tích sàn xây dựng: 281,77 m2
Diện tích thông thủy: 250,99 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu shophouse SH2

Diện tích sàn xây dựng: 458,42 m2
Diện tích thông thủy: 425,99 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu shophouse SH3

Diện tích sàn xây dựng: 437,59 m2
Diện tích thông thủy: 380,24 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu shophouse SH4

Diện tích sàn xây dựng: 275,31 m2
Diện tích thông thủy: 246,89 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu shophouse SH5

Diện tích sàn xây dựng: 577,96 m2
Diện tích thông thủy: 528,08 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu shophouse SH6

Diện tích sàn xây dựng: 394,7 m2
Diện tích thông thủy: 354,67 m2

Xem chi tiết mẫu nhà