Vị trí căn hộ 2 phòng ngủ

  • 66 căn tháp A.
  • 66 căn tháp B.
  • Từ tầng 7 đến tầng 17.
  • Diện tích sàn xây dựng từ 61,31 m2 đến 64,05 m2.
  • Diện tích thông thủy từ 53,66 m2 đến 56,46 m2.
[Click lên mẫu căn hộ để xem chi tiết]
Căn hộ 2 phòng ngủ
Mẫu căn hộ C2Mẫu căn hộ C2Mẫu căn hộ C2Mẫu căn hộ C2Mẫu căn hộ C8Mẫu căn hộ C8Mẫu căn hộ C8Mẫu căn hộ C8Mẫu căn hộ C8Mẫu căn hộ C8Mẫu căn hộ C8Mẫu căn hộ C8
Mẫu căn hộ C2

Diện tích sàn xây dựng: 61,31 m2
Diện tích thông thuỷ: 53,66 m2

Xem chi tiết mẫu căn hộ
Mẫu căn hộ C8

Diện tích sàn xây dựng: 64,05 m2
Diện tích thông thủy: 56,46 m2

Xem chi tiết mẫu căn hộ