Vị trí căn hộ 3 phòng ngủ

  • 22 căn tháp A.
  • 22 căn tháp B.
  • Từ tầng 7 đến tầng 17.
  • Diện tích sàn xây dựng: 88,52 m2.
  • Diện tích thông thủy: 79,43 m2.
[Click lên mẫu căn hộ để xem chi tiết]
Căn hộ 3 phòng ngủ
Mẫu căn hộ C7Mẫu căn hộ C7Mẫu căn hộ C7Mẫu căn hộ C7
1) Mẫu căn hộ C7

Diện tích sàn xây dựng: 88,52 m2
Diện tích thông thuỷ: 79,43 m2

Xem chi tiết mẫu căn hộ