Vị trí căn hộ Duplex

  • 4 căn tháp A.
  • 4 căn tháp B.
  • Từ tầng 18 đến tầng 19.
  • Diện tích sàn xây dựng: 269,99 m2.
  • Diện tích thông thủy: 248,52 m2.
[Click lên mẫu căn hộ để xem chi tiết]
Căn hộ Duplex
Mẫu căn hộ D2Mẫu căn hộ D2Mẫu căn hộ D2Mẫu căn hộ D2Mẫu căn hộ D2Mẫu căn hộ D2Mẫu căn hộ D2Mẫu căn hộ D2
Mẫu căn hộ D2

Diện tích sàn xây dựng: 269,99 m2
Diện tích thông thuỷ: 248,52 m2

Xem chi tiết mẫu căn hộ