Biệt thự song lập

  • 24 căn.
  • 2 mặt tiền, mặt sau tiếp giáp công viên lõi.
  • Mật độ xây dựng từ 48% đến 75%.
  • Diện tích đất từ 128 m2 đến 251 m2.
  • Diện tích xây dựng từ 98 m2 đến 133 m2.
  • Tổng diện tích sàn từ 266 m2 đến 403 m2.
[Click lên mẫu nhà để xem chi tiết]
Biệt thự song lập
Mẫu nhà M5CMẫu nhà M5BMẫu nhà M10Mẫu nhà M6Mẫu nhà M7Mẫu nhà M5Mẫu nhà M5Mẫu nhà M5AMẫu nhà M6AMẫu nhà M8Mẫu nhà M5DMẫu nhà M5DMẫu nhà M7AMẫu nhà M9
Mẫu nhà M5C

Diện tích lô đất: 153,4 m2
Diện tích xây dựng: 94,5 m2
Tổng diện tích sàn: 260 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M5B

Diện tích lô đất: 134,5 m2
Diện tích xây dựng: 98 m2
Tổng diện tích sàn: 263 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M10

Diện tích lô đất: 198 m2
Diện tích xây dựng: 93 m2
Tổng diện tích sàn: 281 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M6

Diện tích lô đất: 174,3 m2
Diện tích xây dựng: 95,3 m2
Tổng diện tích sàn: 292 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M7

Diện tích lô đất: 155,8 m2
Diện tích xây dựng: 109,5 m2
Tổng diện tích sàn: 307 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M5

Diện tích lô đất: 128 m2
Diện tích xây dựng: 96 m2
Tổng diện tích sàn: 264 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M5A

Diện tích lô đất: 149,8 m2
Diện tích xây dựng: 103,7 m2
Tổng diện tích sàn: 279 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M6A

Diện tích lô đất: 202 m2
Diện tích xây dựng: 113,4 m2
Tổng diện tích sàn: 346 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M8

Diện tích lô đất: 247,6 m2
Diện tích xây dựng: 133 m2
Tổng diện tích sàn: 403 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M5D

Diện tích lô đất: 144 m2
Diện tích xây dựng: 107,8 m2
Tổng diện tích sàn: 298 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M7A

Diện tích lô đất: 149,6 m2
Diện tích xây dựng: 104,3 m2
Tổng diện tích sàn: 294 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M9

Diện tích lô đất: 167,8 m2
Diện tích xây dựng: 96 m2
Tổng diện tích sàn; 298 m2

Xem chi tiết mẫu nhà