Nhà phố kinh doanh
Mẫu M1

  • Diện tích lô đất: 96 m2
  • Diện tích xây dựng: 78 m2
  • Tổng diện tích sàn: 307 m2
  • Mật độ xây dựng: 81%
  • Hệ số sử dụng đất: 3,2 lần
  • Số tầng: 4
  • Khoảng lùi trước: 0
  • Khoảng lùi sau: 3 m
  • Chiều cao công trình: 15,85 m
Nhà phố kinh doanh Vị trí nhà phố kinh doanh
Mặt bằng tầng