Nhà phố kinh doanh

  • 43 căn.
  • 2 mặt tiền, mặt sau tiếp giáp công viên lõi.
  • Mật độ xây dựng từ 74% đến 90%.
  • Diện tích đất từ 96 m2 đến 175,2 m2.
  • Diện tích xây dựng từ 78 m2 đến 157,2 m2.
  • Tổng diện tích sàn từ 304,6 m2 đến 620,1 m2.
[Click lên mẫu nhà để xem chi tiết]
Nhà phố kinh doanh
Mẫu nhà M1Mẫu nhà M1Mẫu nhà M1Mẫu nhà M1Mẫu nhà M1Mẫu nhà M1AMẫu nhà M2Mẫu nhà M2AMẫu nhà M2AMẫu nhà M2BMẫu nhà M2CMẫu nhà M3Mẫu nhà M4
Mẫu nhà M1

Diện tích lô đất: 96 m2
Diện tích xây dựng: 78 m2
Tổng diện tích sàn: 307 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M1A

Diện tích lô đất: 108,8 m2
Diện tích xây dựng: 88 m2
Tổng diện tích sàn: 366 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M2

Diện tích lô đất: 101,5 m2
Diện tích xây dựng: 86 m2
Tổng diện tích sàn: 337 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M2A

Diện tích lô đất: 108,8 m2
Diện tích xây dựng: 88 m2
Tổng diện tích sàn: 366 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M2B

Diện tích lô đất: 145,5 m2
Diện tích xây dựng: 107,3 m2
Tổng diện tích sàn: 426 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M2C

Diện tích lô đất: 126,6 m2
Diện tích xây dựng: 100,6 m2
Tổng diện tích sàn: 403 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M3

Diện tích lô đất: 175,2 m2
Diện tích xây dựng: 157,2 m2
Tổng diện tích sàn: 608 m2

Xem chi tiết mẫu nhà
Mẫu nhà M4

Diện tích lô đất: 138,4 m2
Diện tích xây dựng: 107,9 m2
Tổng diện tích sàn: 434 m2

Xem chi tiết mẫu nhà