Nhà phố kinh doanh
Mẫu M4

  • Diện tích lô đất: 138,4 m2
  • Diện tích xây dựng: 107,9 m2
  • Tổng diện tích sàn: 434 m2
  • Mật độ xây dựng: 78%
  • Hệ số sử dụng đất: 3,1 lần
  • Số tầng cao: 4 tầng
  • Khoảng lùi trước: 0 m
  • Khoảng lùi sau: 3 m
  • Chiều cao công trình: 15,85 m
Nhà phố kinh doanh Vị trí nhà phố kinh doanh
Mặt bằng tầng